Přírodní vína

PŘÍRODNÍ VÍNA

 

V dnešní globalizační a uniformní době se bohužel víno stalo především obchodním artiklem, ve kterém mnoho lidí vidí potenciál jak zbohatnout, ideálně co nejrychleji. Doba i obchodníci tlačí na vinaře, aby co nejvíce homogenizovali chuť, vůni či charakter vína. Výsledkem jsou dost často bezbarvé uniformní a především nudné nápoje, které bohužel nereflektují místo svého původu natož práci vinaře. A taková vína bohužel nedávají radost konečnému konzumentovi 

 

Osobně dovážím vína zcela odlišného charakteru. Jako konzument i dovozce vína si uvědomuji vážnost výše zmíněného problému, a proto dovážím vína od malých, selsky smýšlejících, ekologicky hospodařících vinařů. Samotní vinaři mají jasný názor na tzv. moderní technická vína a nechtějí podporovat tento neudržitelný koncept.

 

Každý vinař je především člověk s otevřenou myslí, který hospodaří v daném místě bez chemie (ekologicky) za použití posilovacích (biodynamických) preparátů, které slouží především preventivně a nahrazují tzv. tvrdou chemii. Na vinici se chovají přirozeně s respektem. Místo pohodlné chemické cesty postřiků atd., volí cestu tvrdé práce rukama! Díky této filosofii vytváří unikátní a jedinečná místa (vinice), kde mohou hrozny nenásilně růst a projevovat svůj přirozený charakter.

 

Ve sklepě naši vinaři razí teorii minimálního zásahu při výrobě a zrání vína (nepožívají umělé kvasinky, podpůrné enzymy, svá vína nečeří, nefiltrují, siří minimálně před lahvováním). Využívají času k harmonizaci či stablizaci vína. Nechávají víno dlouho ležet na jemných kvasnicích v dřevěných či betonových nádobách různé velikosti. Po času je tak víno připraveno k lahvování v ideální kondici. 

 

Výsledkem jsou opravdová vína, která se víceméně vyrábějí ve sklepě sama! Tato vína jsou jedinečná a nenapodobitelná, odráží charakter místa odkud pocházejí a také ročník ve kterém hrozny vyrostli. 

 

Víno bylo, je a bude vždy živým přírodním produktem, který má obohatit mysl i duši člověka! Pijte proto vína opravdová, vyráběná přirozenou cestou, odrážející naturel místa i vinaře!

 

P9236998               P9216797                  P3220481