CHAMPAGNE

Rozloha vinařského regionu je pouhých 30.000 ha nicméně věhlas šumivých je celosvětový. Značka Champagne dnes znamená symbol luxusu a neobejde se bez ní žádná významnější událost. V této oblasti nalezneme některá významná města francouzské historie jako Remeš nebo Epernay. Oblasti se říká "duše a srdce Francie". Historie regionu sahá až do římské kolonizace a Římané byli první, kdo zde vysadili vinnou révu. Region je centrem válečných konfliktů již od svého počátku(území dobývali Frankové, Gothové nebo Burgunďané). Trdí se, že město Epernay bylo za svou historii vypáleno přes dvacetkrát.

Od 5.století kdy je již Remeš místem korunovace francouzských králů, začal obliba místních vín stoupat. Podporu místní víno získávalo během své historie od významných panovníků - Ludvík XIV.("král slunce") o něm prohlásil - "šampaňské je jediné možné pití".

Rozvoj regionu významně podpořil mnich Dom Pérignon (1638-175), který začal používat spojení korku a drátěného košíčku, metodu druhé fermentace nebo mísení různých druhů vín, vymyslel vertikální lis a další. Významné momenty přišly pro tento vinařský region ve 20.století, kdy došlo k několika vzpourám a demonstracím místních vinařů proti nekvalitní produkci jejich kolegů. Konflikt nakonec řešily vojenské jednotky. Následovali chudé roky (1.a 2.světová válka, hospodářská krize ). Po těchto letech následoval vzestup a vlna popularity. V současné době kromě konvenčních velkých domů (často vytvářejí unifikované produkty) jsou na vzestupu vinaři ozančování jako tzv. growers - vinaři hospodařící se svými vlastními hrozny. Tato vlna vinařů vytváří pravou tvář regionu a vrací se k původními směru hospodaření na vinicích ve sklepě. Využívají ekologické hrozny, které nechávají dozrát do optima na vinici. Výsledná vína jsou reálným a pravdivým odrazem tamního terroir.

 
  • CELEMENCE
    Víno má tmavší žlutou až slámovou barvu. Ve skle pozorujeme jemné a vytrvalé perlení s malými...
    Dostupnost:Skladem
    Kód:65
    Značka:LELARGE PUGEOT