Přírodní vína

PŘÍRODNÍ VÍNA
 
V současné globalizační a uniformní době se bohužel víno stalo jen obchodním artiklem, ve kterém mnoho lidí vidí jen potenciál jak zbohatnout, ideálně co nejrychleji. Doba i obchodníci tlačí na vinaře, aby co nejvíce homogenizovali chuť a tvář či charakter vína. Výsledkem jsou dost často bezbarvé uniformní a především nudné nápoje, které bohužel nereflektují místo svého původu natož práci vinaře. A taková vína bohužel nedávají radost konečnému konzumentovi 
 
Osobně dovážím vína diametrálně odlišného charakteru. Jako konzument i dovozce vína si uvědomuji vážnost výše zmíněného problému, a proto dovážím vína od malých, selsky smýšlejících, ekologicky hospodařících vinařů. Samotní vinaři mají jasný názor na tzv. moderní technická vína a nechtějí podporovat tento neudržitelný koncept.
 
Každý vinař je především člověk s otevřenou myslí, který hospodaří v daném místě bez chemie (ekologicky) za použití posilovacích (biodynamických) preparátů, které slouží především preventivně a nahrazují tzv.tvrdou chemii. Na vinici se chovají šetrně a místo chemikálií běžně používaných, volí cestu tvrdé práce a alternativních preparátů! Díky této filosofii vytváří unikátní a jedinečná místa (vinice), kde mohou hrozny nenásilně růst a projevovat svůj přirozený charakter.
 
Ve sklepě razí teorii minimálního zásahu při výrobě či zrání vína (žádné umělé kvasinky či podpůrné enzymy, delší zrání na jemných kalech, minimální přetáčení vína, lehká či žádná filtrace, použití síry v malém či žádném množství vždy před lahvování atd..)
 
Výsledkem jsou opravdová vína, která se víceméně vyrábějí ve sklepě sami! Tato vína jsou jedinečná a nenapodobitelná, odráží charakter místa odkud pocházejí a také ročník ve kterém hrozny vyrostli. 
 
Víno bylo, je a bude vždy živým přírodním produktem, který má obohatit mysl i duši člověka! Pijte proto vína opravdová, vyráběná přirozenou cestou, odrážející naturel místa i vinaře!